top of page
İngiltere’de bir üniversiteye, işyerine veya mesleki bir kuruma başvurmak üzere diplomanızın denkliği almak istiyorsanız geçerli denklik kurumu olan UK ENIC’e başvurmalısınız.

Diploma denkliği için başvuruyu https://www.enic.org.uk/ sitesinden yapmalısınız. Burada online başvuruyla sitede açık olarak belirtileni adımları takip ederek diplomanızı ve transkriptinizi yeminli tercümesi ile birlikte sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

Denklik başvurunuz için belgelerinizin doğru değerlendirilmesinde ve onaylanmasında diploma ve transkriptinizin tercümesinin eksiksiz ve doğru yapılması ve yeminli tercüme olarak hazırlanmış olması önemlidir. Nova Translations denklik evraklarınızın tercümesinde uzun yıllara dayanan deneyim ve birikimi ile bu kariyer ya da mesleki yolculuğunuzun ilk adımında sizi zamanında ve doğru tercüme ile destekler.

Denklik evraklarınızın (diploma ve transkript) tercümesi için belgelerin iyi taranmış bir nüshasını PDF formatında veya fotoğraf olarak Whatsapp veya e-mail adresine ile bize ulaştırmanız yeterlidir. Çok kısa bir süre içerisinde size ulaşarak fiyat ve teslim zamanı iletilecektir.

UK ENIC’e denklik için hangi belgelerle başvuracağınızı görmek için aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz https://www.youtube.com/watch?v=3DOHgHnWZ08

UK ENIC: Brexit öncesi UK NARIC adı ile bilinen kurum 2020 itibariyle İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkması ile UK ENIC adını almıştır.
NARIC (National Academic Recognition Information Centers): Ulusal Akademik Tanıma Merkezi


50 görüntüleme0 yorum
  • Asude AYDIN

Güncelleme tarihi: 11 Oca 2021

Ankara Anlaşması başvurusu dikkatli yürütülmesi gereken bir süreçtir. Başvuruda bulunduğunuz iş kolu ile ilgili çok sayıda belge toplanmasını da gerektirir. Basit bir eksiklik süreci baştan yürütmenize sebep olabilir. Bu açıdan doğru danışman, avukat ve muhasebeci kadar doğru tercüman de çalışmak başvurunuzu güçlendirecektir.

Ankara Antlaşması Vizesi başvurusunda bulunacak kişilerin hazırlamaları gereken temel belgeler şu şekildedir;

1. Kişisel bilgilerinizi gösteren belgeler

a) Özgeçmiş (CV)

b) Meslek kartlarınız (kimlik vb.)

c) Adli Sicil kâğıdı

d) Vukuatlı nüfus kayıt örneği

e) Evlilik cüzdanı

f) Üstünüze kayıtlı mallara dair evraklar (taşınır ve taşınmazlar)

2. Eğitiminiz, iş tecrübeniz ve varsa referanslar

a) Diplomanız, sertifikalarınız

b) Sigorta kaydınız

c) Önceki işlerinizle ilgili kişi veya kurumlardan alabileceğiniz referans mektubu

d) Türkiye’deki işinize dair ticari evraklar (Sicil kaydı, vergi levhası vb.)

3. İngiltere’de kurmak istediğiniz işe ait İş Planı ve pazar araştırmaları

a) Uzman danışmanlar tarafından hazırlanabilen kurmayı planladığınız işe ait her şeyi gösteren belgeler (Pazar araştırması, potansiyel müşterileriniz, rakip analizi, bütçe hesaplamaları, tablolar vb.)

b) Pazar araştırmasına ilişkin dokümanlar, internet siteniz, tasarım çalışmaları, logo vb.

4. Sermaye durumunuzu gösteren evraklar

a) Son 6 aya ait banka hesap hareketleriniz, iş kurmak için düşündüğünüz sermaye

b) Sermayenin kaynağına ait olan dokümanlar.

Bu evrakların titizlikle hazırlanması oldukça önemlidir. Herhangi bir eksik ya da yanlış bildirim başvurunuzun ret almasına neden olacaktır. O yüzden bu belgelerin, konusunda uzmanlaşmış danışmanlardan ve tercüme ofislerinden destek alarak hazırlanmasını önemle tavsiye ediyoruz.

İngiltere Vize başvurunuzun UKVI, İngiltere Vize İşlem Dairesi görevlileri tarafından dikkate alınabilmesi için, İngilizce olmayan destekleyici belgelerin tercümelerini de asıllarıyla birlikte sunmanız şarttır. Aksi takdirde, sadece Türkçe olarak sunulan ya da İngilizcesi olmayan belgeleriniz, değerlendirmeye alınmaz hatta yokmuş gibi muamele görür.

Hangi belgeleri tercüme ettirmeliyim sorusunun cevabı ise sanıldığı kadar basit değildir. Başvurunuz dahilinde yapılan beyan ve iddiaların tamamını kanıtlamkla mükellef olduğunuzu unutmayın. Özellikle sizi ülkenize bağlayan sosyo-ekonomik unsurlarınızı ispatlar nitelikteki gelir, varlık, akrabalık bağları vs. gbi durumların ispatı ancak ve ancak Türkçe belgelerinizin Konsolosluk icaplarına uygun şekilde ve doğru terminoloji ile tercüme edilmesi neticesinde mümkün olabilir. Yani İngiltere vize başvurunuz hazırlanırken İngilizce bilen herhangi birinin hatta herhangi bir tercümanın yapacağı çeviri muhtemelen bu amaca hizmet etmeyecektir.

Nova Tercüme, İngiltere Home Office ve Türkiye Konsolosluğu tavsiye edilen tercümanlar ve profesyoneller listesindedir.

İngiltere Hükümetinin UKVI İngiltere Vize İşlem Dairesi'ne ait web sitesinde yayınlanmakta olan şu linki açtığınızda ilk sayfada yazılı olan talimat aynen şu şekilde tercüme edilir:

İngiltere vize başvurunuzu desteklemek amacıyla İngilizce dışında bir belge ibraz ediyorsanız, Home Office (İngiltere İç İşleri Bakanlığı) birimleri tarafından bağımsız olarak tetkiki yapılabilecek nitelikte eksiksiz tercümesi de beraberinde sunulmak zorundadır.

Çeviri her İngilizce bilenin yapabileceği bir iş gibi görünse de deneyim ve çeviri araçlarının kullanımı önemlidir. Çeviri bürosunun gelişmiş bir tercüme amaçlı bilgisayara altyapısının olması önemlidir. Yapılan çeviriye tekrar gerek olduğüunda ya da düzeltme gerektiğinde kurumsal bir muhatabın olması önemli olacaktır.

Ayrıca yeminli çevirmenle çalışmak tercih edilmelidir. Konsolosluk ve noter onaylı tercüman ya da tercüme bürosu ile çalışıyor olmak Türkiye üzerinden yürütülecek işlemlerin sağlıklı olması için önemlidir.

Ankara Anlaşması tercümesi önemli ölçüde talep edilmektedir. Bu alanda Türk konsolosluğun onayı gerekli olabilmektedir. Çeviri firmasının konsolosluğa akreditasyonu burada da gerekecektir. Ayrıca kimi yasal belgelerde hem İngiltere içindeki noter, konsolosluk gibi kurumlar hem de Türkiyede noter onayı olması önemli bir ihtiyaç olmaktadır.İngiltere içindeki en prestijli ve geçerli dil organizyonu CIOL - Chartered Institute of Linguists tarafından tanınan nadir kurumlardan biri olmak ve sınavında birincilik ödülü almak ayrıcalığına sahibiz. Firmanın Türkiye İngiltere Ticaret Odası - TBCCI onaylı çeviriler yapabilmesi ve diğer ATC gibi örgütlere üye olması önemli olacaktır. İngiltere içinde özel ve prestijli üyleikler, tanınırlıklar ve ödüller özellikle Türçeden İngilizceye çevirilerde güvenirlik ve tanınırılık konusunda avantaj sağlayacaktır.Ankara Anlaşması tercümesi için İngiltere’deki en geçerli tercümanlık sertifikalarının olması önemlidir.


769 görüntüleme1 yorum
  • Asude AYDIN

Güncelleme tarihi: 11 Oca 2021Tüm çeviriler için uygulanan ve kalitenin en önemli unsuru olan çeviri süreci aşağıdaki şekildedir:

1. Ön çalışma:

Her firma için proje koordinatörü yönetiminde çevirmen ekibi oluşturulmaktadır. Dil uyumluluğu ve firmanın beklentilerini tanıması açısından aynı ekip aynı firmadan gelecek tüm çevirilerde görev almaktadır. İçeriğine bağlı olarak bu ekibin farklı uzmanlık alanları (teknik/medikal/pazarlama/hukuk/otomotiv) bulunmaktadır.

Proje müdürleri müşteriyle genel ve proje bazlı olarak terminoloji konusunda ön görüşme yapar, şirket içi oluşturduğumuz terminoloji sözlüğümüz firmanın onayına sunularak firmanın terimsel tercihleri alınır.

2. Çeviri döngüsü:

Proje koordinatörü yönetiminde kaynak metnin analizi yapılır. Metin yoğunluğu, yaklaşık çeviri bedeli ve teslim süresi müşteriye sunulur.

Müşteri onayını takiben çeviri standardizasyonu yapılır: terimsel ve dil yapısında uyumluluk, kısaltmaların ve ölçü birimlerin, özel adların, kurum adlarının Türkçeleştirilmesinin kullanımı gibi.

Metin, içeriğine bağlı olarak, (hukuk çevirisi, Ankara Anlaşması Metni, Noter onaylı yeminlitercüme, Türk Konsolosluk Tercümesi)ilgili çevirmen ekibine tüm standardizasyon kaynakları, sözlükler ve veritabanı ile birlikte yönlendirilir.

Çevirmenden gelen metinler editörlerimiz tarafından okunarak sektöre yönelik terminolojik ve bağlamsal uygunluğu denetlendikten sonra mizanpaj birimine sunulur. Müşterinin talepleri doğrultusunda, formata uygun olarak düzenlenir.

Müşteriyle mutabık kalınan tarihte, istenilen formatta (print out, CD vb.) teslim edilir.

Teslimat sonrasında firmadan geribildirimler alınır ve gelecek çevirilere kaynaklık etmesi açısından çevirmen ekibiyle paylaşılır.


,Asuman Abdülazizoğlu


Londra İletişim : 0 7437 229073


114 görüntüleme0 yorum
1
2
bottom of page